نویسنده : محمدحسين ظريفيان يگانه چکيده :ارتباط ميان اخلاق و ارتباطات و نحوه تعامل آنها از جمله موضوعات محوري است که در چند دهه اخير اذهان محققان را به خود معطوف داشته است. امروزه تعامل ميان اين دو واقعيت و دو عنصر فرهنگي و تکنولوژيکي، دست‌مايه بررسي‌هاي علمي و تأمّلات محققانه واقع شده و نقطه […]

نویسنده : محمدحسين ظريفيان يگانه

چکيده :
ارتباط ميان اخلاق و ارتباطات و نحوه تعامل آنها از جمله موضوعات محوري است که در چند دهه اخير اذهان محققان را به خود معطوف داشته است. امروزه تعامل ميان اين دو واقعيت و دو عنصر فرهنگي و تکنولوژيکي، دست‌مايه بررسي‌هاي علمي و تأمّلات محققانه واقع شده و نقطه تلاقي اين دو، از منظرهاي گوناگون دانش ارتباطات، اخلاق، فرهنگ، جامعه‌شناسي و… مورد بحث و مداقّه قرار گرفته است.
اين مقاله با رويکرد نظري ـ تحليلي به بررسي اخلاق ارتباطات و چگونگي تعامل آن دو مي‌پردازد و نخست با بررسي «ضرورت رعايت اخلاق در ارتباطات» و «چالش‌هاي اخلاقي در ارتباطات»، موضوعِ «نقض حريم خصوصي و اخلاق در ارتباطات» را مورد مداقّه قرار داده و در انتها «نظام هنجاري ارتباطات» را در چارچوب بايدها و نبايدها ارائه مي‌دهد.

کلیدواژه : اخلاق، ارتباطات، عصر اطلاعات، رسانه، اخلاق رسانه، بايدها و نبايدهاي اخلاقي.