نویسندگان : اصغر افتخاري – ابوالحسن حسين‌زاده چکيده : مهم‌ترين اصول و ارکان الگوي مديريتي حضرت امام(ره) ذيل الگوي جامع اسلامي به‌عنوان يک مکتب جديد مديريت سياسي شامل: برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، سازماندهي، هدايت و کنترل و نظارت، تبيين مي‌شود. هرچند عناصر اصلي اين الگو با ديگر الگوهاي مديريتي، مشابه است ولي هريک از عناصر آن با […]

نویسندگان : اصغر افتخاري – ابوالحسن حسين‌زاده
چکيده :
مهم‌ترين اصول و ارکان الگوي مديريتي حضرت امام(ره) ذيل الگوي جامع اسلامي به‌عنوان يک مکتب جديد مديريت سياسي شامل: برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، سازماندهي، هدايت و کنترل و نظارت، تبيين مي‌شود.
هرچند عناصر اصلي اين الگو با ديگر الگوهاي مديريتي، مشابه است ولي هريک از عناصر آن با عناصر الگوهاي ديگر تفاوت ماهوي دارد و داراي نوآوري‌هاي بديعي از جمله: جامع‌نگري و هدف‌گذاري در برنامه‌ريزي، به‌کارگيري الگوي الهي ـ عقلاني در تصميم‌گيري، ولايي‌بودن نظام سازماندهي، رهبري فراکاريزمايي و … است كه از مهم‌ترين شاخصه‌هاي الگوي مديريت سياسي حضرت امام(ره) به‌شمار مي‌روند.
كليد واژه: الگوي مديريت سياسي، امام‌‌خميني(ره)، الگوي جامع اسلامي، اصول و ارکان مديريت.