اندیشه‌های اخلاقی ابن‌هیثم بصری

نویسنده: محسن جاهد
چکیده:
ابن‌هیثم ریاضیدان و فیزیکدان برجسته مسلمان علی‌رغم شهرتش در حوزه‌های مذکور دارای اندیشه‌های اخلاقی بدیعی است که می‌توان آنها را در شکل‌گیری و بسط اخلاق فلسفی در جهان اسلام موثر دانست. نوشتار حاضر مبادی تصوری و تصدیقی وی در اخلاق را واکاوی و استخراج کرده و نشان می‌دهد تکیه وی بر هریک از آنها به چه میزانی است هریک از این مبادی تا چه حدّ از استحکام و انسجام برخوردارند. سپس دیدگاه‌های اخلاقی وی را طرح و بررسی خواهیم کرد. 
در اندیشه‌های اخلاقی ابن‌هیثم گاه با توصیه‌هایی غریب و بی‌سابقه مواجه هستیم، این اندیشه‌ها وی را به ماکیاولی بسیار نزدیک می‌کند. بر این اساس در این نوشتار توصیه‌های وی با توصیه‌های ماکیاولی مقایسه شده و براساس پاره‌ای قراین، تبیینی متفاوت از تبیین‌های متعارف برای توصیه‌های ابن‌هیثم و ماکیاولی ارایه می‌گردد.
کلیدواژه: حدیث، اخلاق اسلامی، احادیث اخلاقی، تسامح در ادله سنن، علم اخلاق اسلامی.
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید