زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، درحالی‌که تبلیغ استفاده از آرایش‌های غلیظ برای زنان ایرانی سال هاست از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت های وابسته به کمپانی های یهودی و اسرائیلی دنبال می شود خبرها حاکیست رسانه‌های داخلی صهیونیست ها زنان را به عدم استفاده از آرایش‌های غلیظ تشویق می کنند. در همین راستا سایت صهیونیستی ماکو […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، درحالی‌که تبلیغ استفاده از آرایش‌های
غلیظ برای زنان ایرانی سال هاست از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت های
وابسته به کمپانی های یهودی و اسرائیلی دنبال می شود خبرها حاکیست
رسانه‌های داخلی صهیونیست ها زنان را به عدم استفاده از آرایش‌های غلیظ
تشویق می کنند.

در همین راستا سایت صهیونیستی ماکو گزارشی تصویری را به این موضوع اختصاص
داد و عنوان مطلب را “زیبایی ناب و بدون آرایش زنان یهود″ نامید.

آرایش برای زنان ایرانی

منبع : اویس