بحرین؛ غمگین ترین کشور خلیج فارس

به گزارش ادیان نیوز، در جدیدترین گزارش شبکه راه حل های توسعه پایدار که تحت نظر سازمان ملل
متحد بررسی می شود، بحرین در بین شادترین کشورها در بین کشورهای حاشیه
خلیج  فارس در مکان آخر و در بین کشورهای جهان در مکان چهل و نهم قرار
گرفت.

براساس این گزارش دلایل مختلفی در شاد بودن کشورها از جمله حکومت ضد فساد و جامعه با افراد بخشنده تاثیر دارد.

در
این رده بندی، امارات، عمان، قطر، عربستان و کویت در بین کشورهای حاشیه
خلیج فارس در رده اول تا پنجم قرار دارند، لیبی و سوریه نیز در رده های
بعدی هستند.

گفتنی است کشور سوئیس در این رده بدنی، شادترین کشور جهان لقب گرفت.
منبع : شیعه نیوز