زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، کلیسای «کانتور» قزوین در محوطه‌ای به نام کانتور ساخته شد که مجموعه‌های دیگری ازجمله ساختمان شهرداری مرکز، منبع آب و پارک مشاهیر داخل این محوطه بوده است. کوچک بودن این کلیسا به این علت بوده است که در آن زمان ارتودکس‌ها معمولاً ایستاده عبادت می‌کردند و فقط برای افراد مسن میز […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، کلیسای
«کانتور» قزوین در محوطه‌ای به نام کانتور ساخته شد که مجموعه‌های دیگری
ازجمله ساختمان شهرداری مرکز، منبع آب و پارک مشاهیر داخل این محوطه بوده
است.

کوچک
بودن این کلیسا به این علت بوده است که در آن زمان ارتودکس‌ها معمولاً
ایستاده عبادت می‌کردند و فقط برای افراد مسن میز و صندلی وجود داشت.

به‌
دلیل اهمیت زیاد طلوع خورشید برای مسیحیان، محراب این کلیسا رو به شرق
ساخته شده که این روش ساخت در بیشتر کلیساها رعایت شده است.

این کلیسا دارای 2 اتاق است که اتاق سمت راست اتاق غسل تعمید و اتاق سمت چپ اتاق کشیش بوده است.

در
داخل محوطه این کلیسا، دو سنگ قبر دیده می‌شود که یکی متعلق به مهندس روسی
راه و دیگری متعلق به یک خلبان روس است که در این محل به خاک سپرده
شده‌اند.

منبع : ایسنا