نويسنده: حميد عطايي نظري چکيده:در قرن هفتم هجري شمسي، خواجه نصيرالدين طوسي با رويکرد فلسفي به مباحث کلامي، مکتب کلام فلسفي را بنيان نهاد. پس از او شاگردان مکتب وي، شيوه او را در تقرير مسائل کلامي ادامه دادند. ملاعبدالرزاق لاهيجي متخلص به فياض، يکي از برجسته‌ترين متکلماني بود که آثار خود را در قالب […]

نويسنده: حميد عطايي نظري

چکيده:
در قرن هفتم هجري شمسي، خواجه نصيرالدين طوسي با رويکرد فلسفي به مباحث کلامي، مکتب کلام فلسفي را بنيان نهاد. پس از او شاگردان مکتب وي، شيوه او را در تقرير مسائل کلامي ادامه دادند. ملاعبدالرزاق لاهيجي متخلص به فياض، يکي از برجسته‌ترين متکلماني بود که آثار خود را در قالب سنت کلام فلسفي به نگارش درآورد. او همانند خواجه و حتي بيش‌از او با استفاده از اصول، قواعد و اصطلاحات فلسفه مشا، به تقرير و تبيين مباحث کلامي پرداخت و ازاين‌حيث، تأثير فراواني بر جريان فلسفي شدن علم کلام در مذهب تشيع داشت. مقاله حاضر با استفاده از تحليل‌هاي ساختاري و محتوايي آثار کلامي لاهيجي، در صدد تبيين نقش وي در فرايند فلسفي شدن علم کلام است.

كليدواژه: فياض لاهيجي، کلام شيعه، کلام فلسفي، گوهر مراد، شوارق‌الإلهام