به گزارش ادیان نیوز، وی در ادامه افزود: دادگاه تاکنون ، بیانی در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش اعتراض صادر نکرده است. وی با اشاره به خبرهایی که در طول روزهای اخیر در مورد اجرای حکم اعدام شیخ ضمن تاکید بر این که « این ها شایعه است»، بیان کرد: این شایعات در نظر […]

به گزارش ادیان نیوز، وی در ادامه افزود: دادگاه تاکنون ، بیانی در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش اعتراض صادر نکرده است.

اعدام شیخ نمر

وی با اشاره به خبرهایی که در طول روزهای اخیر در مورد اجرای حکم اعدام
شیخ ضمن تاکید بر این که « این ها شایعه است»، بیان کرد: این شایعات در نظر
دارد بر پرونده به شکل منفی تاثیر بگذارند.

در همین راستا، در روزهای قبل، اعتراضات وسیعی نسبت به اجرای حکم اعدام علیه شیخ برگزار گردید

لازم به یادآوری است که شیخ النمر ، رهبر سیاسی و مذهبی شیعیان عربستان
در جولای سال 2012، به ضرب گلوله مسوولین امنیتی مجروح و بازداشت شد . بزرگ
ترین اتهام ایشان مربوط به برهم زدن امنیت ملی است که در راستای فعالیت
های اصلاح طلبانه علیه ایشان صادر گردید.

منبع : شفقنا