شیوه‌های نوین تبلیغی در بستر اخلاق حرفه‌ای

نویسندگان: اکبر ساجدی – سید ضیاءالدین علیانسب

چکیده:
اخلاق حرفه‌ای، وظایفی را متوجهِ سازمان تبلیغ دین می‌کند که رهیافت به عرصه‌های نوین، ازجمله آنهاست. پژوهش حاضر ضمن بازکاوی «تبلیغ دینی» مدعی است امروزه بدون ورود به عرصه‌های نوین علمی، تبلیغ دینی موفق نخواهد شد. ورود سازمان تبلیغ دین به دانش‌های جدیدی مانند: مدیریت، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی امری اجتناب‌ناپذیر است.
در این پژوهش با روش تبیینی، اولاً عنصر «مسئولیت» در سازمان تبلیغ دین بررسی شده و این نتیجه به دست آمده که تبلیغ دین پیام‌رسانی صرف نیست، بلکه زمینه‌سازی برای پذیرش همه‌جانبه مفاد تبلیغی از مسئولیت‌های سازمان مزبور می‌باشد. ثانیاً یکی از مهم‌ترین مقتضیات اخلاق حرفه‌ای در سازمان تبلیغ دین بررسی شده و این نتیجه به دست آمده که سازمان تبلیغ دین موظف است روش‌های کمی و کیفی خود را بروز داده، از تناسب با مخاطب، زمان و مکان غافل نماند.

کلیدواژه: اخلاق حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای تبلیغ دین، مسئولیت‌های سازمان تبلیغ دین، مدیریت تبلیغ دین.

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.