به گزارش ادیان نیوز، نیروهای امنیتی سعودی علاوه بر تعطیلی مسجد مذکور « زهیر عیسی بوصالح» مسوول آن را به دلیل برگزاری نماز جماعت و به اتهام دعوت به تجمع های غیرمجاز بازداشت نمودند. منظور مسوولین سعودی از تجمع های غیر مجاز، برگزاری نماز جماعت است؛ وی برای تحقیقات و بازجویی های بیشتر به دادستان […]

به گزارش ادیان نیوز، نیروهای امنیتی سعودی علاوه بر تعطیلی مسجد مذکور « زهیر عیسی بوصالح»
مسوول آن را به دلیل برگزاری نماز جماعت و به اتهام دعوت به تجمع های
غیرمجاز بازداشت نمودند.

مسجد شیعی عربستان

منظور مسوولین سعودی از تجمع های غیر مجاز، برگزاری نماز جماعت است؛ وی
برای تحقیقات و بازجویی های بیشتر به دادستان عمومی فرستاده خواهد شد.

لازم به یادآوری است که مسوولین سعودی، شیعیان ساکن استان الخبر را از
ساختن مسجد ویژه خود منع کرده اند، آنان در سال 2009 نیز اقدام به تعطیلی
نمازخانه های دایر شده توسط شیعیان استان الخبر کرده و مسوولین شان
رابازداشت نمودند و این ممنوعیت تا سال 2011 و همزمان با آغاز انقلاب های
عربی ادامه داشت.

منبع : شفقنا