تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

توجه ویژه عفو بین‌الملل به اتهامات وارده به شیخ‌سلمان

به گزارش ادیان نیوز، بنا بر اعلام سازمان عفو بین الملل ادله کافی برای
اثبات اتهامات شیخ علی سلمان به ویژه توسل به خشونت و تحریک به استفاده از
خشونت توسط وی وجود ندارد.

«سعید بو
مدوحه» معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل
گفت که این سازمان از سال ها پیش اظهارات شیخ علی سلمان را دنبال می کند و
می داند که شیخ و انجمن الوفاق و برخی انجمن های دیگر که منشور منامه را
امضا کرده اند، دیدگاه خود را در مورد توسل به خشونت توضیح داده اند، این
سازمان ها و به ویژه انجمن الوفاق همیشه بر روش های مسالمت آمیز تاکید می
کنند.

وی افزود: تا کنون هیچ درخواستی در مورد توسل به خشونت و یا
اشاره ضمنی به استفاده از خشونت در اظهارات شیخ علی سلمان شنیده نشده است،
از این رو عفو بین الملل وی را زندانی عقیدتی می داند و در گذشته و حال
حاضر نیز خواستار آزادی فوری وی بوده است.
منبع : مهر

شاید دوست داشته باشید