به گزارش ادیان نیوز، پس از اینکه چندی پیش مستندی با نام “لاشخوران دعوت” توسط شبکه ولایت در فحاشی کارشناشان شبکه های وهابی به یکدیگر منتشر شد، حالا چند جوان شیعه با انتشار افشاگری کشیش مسیحی صهیونیستی داود نجات ثابت پیرامون رهبرش، کشیش بهروز خانجانی تلاش کرده اند تا گوشه ای از فساد موجود در […]

به گزارش ادیان نیوز، پس از اینکه چندی پیش مستندی با نام “لاشخوران دعوت” توسط شبکه ولایت در فحاشی کارشناشان شبکه های وهابی به یکدیگر منتشر شد، حالا چند جوان شیعه با انتشار افشاگری کشیش مسیحی صهیونیستی داود نجات ثابت پیرامون رهبرش، کشیش بهروز خانجانی تلاش کرده اند تا گوشه ای از فساد موجود در کلیساهای صهیونیستی را منتشر نمایند.