تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

پرسشی درباره تکلیف کسی که نمی تواند سجده اش را کامل انجام دهد

به گزارش ادیان نیوز، متن سوالات مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

کسی که نمی تواند سجده اش را کامل انجام داده و سرش را روی زمین بگذارد، تکلیفش چیست؟

کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می تواند خم
شود، و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته و
طوری

پیشانی را برآن بگذارد که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستها و
زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد. و اگر چیز بلندی
نباشد که مهر یا چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است روی آن بگذارد، لازم است که مهر یا چیز دیگر را
با دست بلند کرده و بر آن سجده نماید، و در صورتی که خودش نتواند، دیگری
بلند کند و او بر آن سجده نماید.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید