به گزارش ادیان نیوز، آگهی های همسریابی در خیابان این روزها به شدت رواج یافته است و رو به گسترش است.یک آگهی ازدواج جالب که در خیابان های همدان نصب شده است را مشاهده می کنید: منبع : فرهنگ نیوز

به گزارش ادیان نیوز، آگهی های همسریابی در خیابان این
روزها به شدت رواج یافته است و رو به گسترش است.یک آگهی ازدواج جالب که در
خیابان های همدان نصب شده است را مشاهده می کنید:

آگهی همسریابی


منبع : فرهنگ نیوز