مسیحیان و مسلمانان نیازمند همکاری های مشترکند

به گزارش ادیان نیوز، کاردینال تورکسون رییس شورای
پاپی عدالت و صلح واتیکان در پیامی به سمپوزیوم اسلامی در ترکیه در مورد
محیط زیست، نوشت: کاتولیک ها و مسلمانان با همدیگر برای حفاظت از خلق
همکاری کنند.

در بخشی از این پیام به سمپوزیوم اسلامی دو روزه که
توسط سازمان اسلامی جهانی رفاه، انجمن اسلامی برای اکولوژی و علوم محیط
زیست و سازمان دینی محیط زیستی به نام گرین فایت برگزار شد، آمده است: در
لحظاتی تعیین کننده و خصوصا آشفته ای در تاریخ جهان بسر می بریم، بشریت در
مقابل چالش های بیشماری قرار دارد که دعا و اقدامات قاطعانه را می طلبد،
زیرا بحران جاری محیط زیست، نسبت به بحران های قبلی وخیم ترین و دشوار ترین
است.

وی ادامه داد: یک دلیل بزرگی که مسیحیان، مسلمانان و بسیاری
دیگر را با یکدیگر متحد می کند، ایمان محکم به خدا است: این دلیل، ما را به
سوی مواظبت از موهبت های فوق العاده ای که خدا به ما و نسل های آینده عطا
فرمود، سوق می دهد. به همین خاطر اقدام ما قطعا موثرتر خواهد بود. در واقع
ما معتقدین ادیان مختلف به خدا باید روشی برای کار کردن با یکدیگر با روحیه
هم دردی پیدا کنیم و ما مسیحیان و مسلمانان نیازمند همکاری های مشترک
هستیم.
منبع : خبرگزاری حوزه

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.