به گزارش ادیان نیوز، گروهی از یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی بنری را منقش به پرچم های جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی را در یکی از خیابان های اصلی تل آویو نصب نمود اند. نصب کنندگان بر روی این بنر بزرگ نوشته اند که به زودی سفارت ایران در این مکان افتتاح خواهد شد. از […]

به گزارش ادیان نیوز، گروهی از یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی بنری را منقش به پرچم های جمهوری
اسلامی و رژیم صهیونیستی را در یکی از خیابان های اصلی تل آویو نصب نمود
اند. نصب کنندگان بر روی این بنر بزرگ نوشته اند که به زودی سفارت ایران در
این مکان افتتاح خواهد شد.

از زمان وضع توافق هسته ای میان تهران و
شش قدرت جهانی و با وجود مخالفت های مکرر نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با
آن، شمار اندکی از ساکنین سرزمین های اشغالی به حمایت از توافق فوق پرداخته
و آرزوی برقرار روابط میان تهران و تل آویو را نموده اند! بنر فوق توسط
این گروه از ساکنین رژیم صهیونیستی که خود را دوست داران صلح می نامند نصب
شده است.

پرچم ایران در تل آویو

منبع : فرهنگ نیوز