تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بی احترامی مزدوران رژیم آل خلیفه به نمادهای عزاداری حسینی / فیلم

ادیـان نیوز :

دانلود فیلم

منبع : ابنا

شاید دوست داشته باشید