راهبرد مقابله با عرفان های کاذب

ادیان نیوز: مصاحبه اختصاصی با حجت الاسلام مظاهری سیف در خصوص فعالیت عرفان های کاذب در کشور و راهبرد مقابله با آنها
 قطعا طراحی راهبرد فرهنگی نیازمند رصد فرهنگی است، باید خودمان را بشناسیم، محیط را خوب ببینیم؛ بدانیم رقبای ما چه کارهایی انجام میدهند و ما چه کار میکنیم، وقتی قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها مشخص بشود، می توان یک راهبرد مستحکم و اساسی ارائه داد ولی در غیر این صورت ما فقط می توانیم ایده های راهبردی داشته باشیم و در صورتی که این ایده های راهبردی جمع بشود و کنار هم قرار بگیرد، بعد یک رصد هم بشود می توانند راه گشا باشند و اگر همراه گردد با تجربه میدانی که فعالان عرصه مقابله با عرفان های نو ظهور دارند، راهبرد های اثربخش مشخص خواهد شد.
به طور مثال با توجه به اینکه فعالیت گسترده جریان های معنوی تحت پوشش عناوین دیگری انجام می شود می توان به این نتیجه رسید که تمام مردم ما درمعرض آسیب هایی که از سوی معنویت های نوظهور هستند.
پس با توجه به این توصیف از وضع موجود که با یک پشتوانه رصدی گفته می شود، راهبرد مقابله ما باید یک راهبرد عمومی باشد، به این معنا که رسانه ها، مراکزآموزشی، تریبون های عمومی که در جامعه فرهنگ سازی می کنند باید در راستای روشنگری و آگاهی بخشی به مردم فعال شوند تا مردم نسبت به این آسیب ها مطلع شوند و در مقابله با آن ها بتوانند نفوذ ناپذیر باشند این یکی از راهبردهای ما بر اساس یک رصد و یک شناسایی شرایط فعلی و وضع موجود است.
راهبرد دیگری که می توانیم داشته باشیم این است که ما برویم محیط پیرامونی جریان هایی را رصد کنیم که هنوز وارد کشور نشده اند اما دارای ویژگی هایی هستند که اگر وارد کشور بشوند موفق خواهند بود. برای یک نمونه جریان هایی که براساس آموزش مهارت های زندگی تبلیغ می کنند، مثلا؛ روش های کنترل خشم، راه های رسیدن به آرامش، روش های کاهش استرس، مهارت های ارتباطی و بعضی معنویات نوظهور هستند که روش های تبلیغ شان Self-Help[آموزش خود یاری] است، این جریان ها درکشور ما موفق هستند.
به عبارت دیگر ما اگر جریان های معنوی نوظهوری را که هنوز وارد کشور نشدند را رصدکنیم و برای مقابله با آن آماده باشیم می توانیم زمانی که اینها به فضای فرهنگی کشور حمله کردند با آن مقابله کنیم و یا حتی جامعه خود را در مقابل آنان واکسینه کنیم.
یکی از مسائل بسیار مهم که درمقابل با معنویات نوظهور وجود دارد و دنباله همین پیشنهاد و ایده راهبردی قبلی طرح می شود این است که معنویت اسلامی را به صورت کاربردی عرضه کنیم.
همین هایی که تحت عنوان Self-Help (خود یاری) دارند روش های آرام بخش، روش های کنترل استرس، روش های کنترل خشم، روابط خانوادگی، بهبود روابط با دیگران، تکنیک های موفقیت و غیره را آموزش میدهند همه این ها در دستور العمل ها، آیات و روایات ما وجود دارد. ما اصلا ابوابی داریم در روایات که در رابطه با آداب معاشرت است مثلا: با لبخند با دیگران روبرو شدن، با گرمی با طرف مقابل دست دادن، در سیره پیامبر(ص) نیز این نمونه ها وجو دارد. به طور مثال اگر حضرت با کسی دست میداد دستشان را رها نمیکردند تا طرف مقابل دستش را بردارد، این باعث نفوذ در دلها میشود.
الان کتاب وکلاس ها و دورهای آموزشی وجود دارد که مروجان معنویت های کاذب برگزار می کنند و حتی می آیند در ایران نیز این دوره ها را برگزار میکنند.
اما متاسفانه ما معنویت را گاهی عرضه نکردیم وگاهی هم که عرضه کردیم درقالب کاربردی وجذاب نبوده است بلکه بصورت دستور العمل های اخلاقی بوده که بیشتر در حد توصیه اخلاقی باقی مانده است و اگر مخاطب این مطالب را خوب دریافت و ارتباط برقرار نکند فکر میکند فقط یک سری توصیه اخلاقی می شنود که باید این کارها را انجام بدهد اما اینکه واقعا گام هایی برای موفقیت و کامیابی او در زندگی باشد نیست.
نکته مهم دیگری که واقعا در جنبه های پیشگیری بسیار موثر است رصد است، اولین نکته که از رصد بدست می آوریم این است که معنویت های نوظهور با مدیریت و برنامه ریزی و سرمایه گزاری زیادی دارند فعالیت میکنند ولی نو پا است، یعنی این شتاب و گسترشی که اینها پیدا کرده اند مربوط به دو ده اخیر می باشد.
درعرصه جهانی هم این موضوع یک پدیده نوظهور و یک رویداد نوپا محسوب می شود. این یک نقطه ضعف برای آنهاست، نیاز به تجربه، جلب اعتماد و حل کردن تعارضات درونی خود دراند. تا زمانی که رقیب ما نوپا است می توان با او مقابله کرد، میشود جلویش ایستاد و وارد رقابت با آن شد ولی بیست سال دیگر شاید نشود آن موقع حریف ما کلی تجربه وکلی آشنایی با فضا را در کارنامه خود دارد و ممکن است حتی بیشتر از ما پیشرفت داشته باشد. این یک نکته بسیار مهم است که الان به موقع صحنه را شناسایی کنیم و وارد عمل بشویم تا در مصاف با معنویت های نوظهور موفق باشیم. نه اینکه بگذاریم زمان بگذرد و این جریان ها تبدیل بشوند به یک آسیب بزرگ و فراگیر و آن موقع همه به فکر بیافتند که چه کنیم.
بعضی می گویند که چرا عرفان حلقه را گذاشتید این قدر رشد کند و حالا می خواهید با آن مبارزه کنید. بسیار خوب الان می گوییم که متاریدینگ، جریان آقای معدلی، شیخ علی اکبر تهرانی اینها به زودی تبدیل به سرطان معنوی می شوند.
منبع: مفام