به گزارش ادیان نیوز، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام داشت: مقام معظم رهبری بنا به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح کلیه مشمولانی که مدت هشت سال و بیش از آن فرار از خدمت دارند را عفو فرمودند. سرتیپ دوم پاسدار «موسی کمالی» با اشاره به اینکه این عفو شامل سربازانی که […]

به گزارش ادیان نیوز، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح اعلام داشت: مقام معظم رهبری بنا به پیشنهاد ستاد کل نیروهای
مسلح کلیه مشمولانی که مدت هشت سال و بیش از آن فرار از خدمت دارند را عفو
فرمودند.

سرتیپ دوم پاسدار «موسی کمالی» با اشاره
به اینکه این عفو شامل سربازانی که جرمشان فقط فرار از خدمت بوده می
شود،افزود: این افراد به مراجع قضایی معرفی نخواهند شد و پرونده آنان
مختومه می‌ شود و می‌توانند برای انجام دوره خدمت سربازی مراجعه و بقیه
خدمت سربازی را انجام دهند، یا اینکه با پرداخت جریمه از انجام دوره خدمت
ضرورت معاف شوند.

وی درباره زمان استفاده از این شرایط که
پیشتر شامل سربازان فراری نمی‌ شد، گفت: کلیه سربازان فراری واجد شرایط تا
پایان دیماه امسال فرصت دارند، با مراجعه به پلیس +۱۰ نسبت به نام نویسی
برای اعزام به خدمت سربازی یا پرداخت جریمه اقدام کنند.

منبع : ابنا