به گزارش ادیان نیوز، «کایلا گربر» هنرپیشه ۲۴ ساله کانادایی در حال تمرین نمایش در یکی از خیابان های تورنتو بود که یک مرد متعرض او شد. وی در توضیح آنچه رخ داده بود، گفت: آن مرد بر سر من داد می زد و می گفت باید حجابت را برداری و از کشور ما بیرون […]

به گزارش ادیان نیوز، «کایلا گربر» هنرپیشه ۲۴ ساله کانادایی در حال تمرین نمایش در یکی از خیابان های تورنتو بود که یک مرد متعرض او شد.

وی در توضیح آنچه رخ داده بود، گفت: آن مرد بر سر من داد می زد و می گفت
باید حجابت را برداری و از کشور ما بیرون بروی. او مرا به دیوار چسبانده
بود و بر سر من داد می زد.

گربر اصلا مسلمان نیست ولی آن روز به خاطر سردی هوا و محفوظ ماندن گوشهایش از سرما، روسری بر سر گذاشته بود.

وی افزود: به آن مرد می گفتم من حجاب ندارم، من اصلا مسلمان نیستم، ولی
او مرا به شدت تکان می داد و بر سرم داد می زد و مدام می گفت از کشور من
بیرون برو.

این بازیگر کانادایی در ادامه گفت: اصلا فکر نمی کردم کسی تا این اندازه
نفرت انگیز باشد، نه من او را می شناختم و نه او مرا و نه از زندگی من
چیزی می دانست.

گربر این حادثه را در صفحه فیسبوک خود نوشت و با سیل عظیمی از حمایت ها و همدردی ها از سراسر جهان روبرو شد.

این حادثه، تنها یکی از حوادثی بود که بعد از ماجرای انفجار های تروریستی پاریس، نسبت به مسلمانان کانادا رخ می دهد.

در حوادث مشابهی، جمعه گذشته، به یک زن مسلمان در ایستگاه مترو «شربورن» تعرض و اهانت شد.

در حادثه دیگری یک زن مسلمان وقتی به دنبال فرزندش به مدرسه ای در
«فلمینگ دان» رفته بود، از طرف دو مرد کانادایی مورد حمله قرار گرفت.
منبع : ابنا