وی در این کلیپ می گوید در این زیارات ما می رویم تا از مرده هایمان حاجت بخواهیم براستی آیا اهل بیت مرده اند و از بین رفته که هیچ کاری از دستشان برنمی آید؟ پس پاسخ این آیه قرآن کریم که می فرماید شهیدان زنده اند چه می شود(آلعمران/۱۶۹)آیا بغیر از امام زمان کدام یک از اهل بیت است که شهید نباشد! کدام شیعه است که اهل بیت را همچون خدا فرض کند تا توسلش شرک باشد؟

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

ادیـان نیوز :

دانلود فیلم


منبع : آپارات