زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه به گزارش  ادیان نیوز، تظاهرات کنندگان وابسته به جریان صدر، پس از ورود به منطقه سبز بغداد، وارد پارلمان عراق شدند! تظاهرکنندگان طرفدار سید مقتدی الصدر با یورش به ساختمان پارلمان عراق، خودروهای متعلق به برخی از نمایندگان پارلمان را منهدم کردند. همچنین اخباری از کتک زدن «عمار طعمة» یکی از نمایندگان مجلس عراق، به […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش  ادیان نیوز، تظاهرات کنندگان وابسته به جریان صدر، پس از ورود به منطقه سبز
بغداد، وارد پارلمان عراق شدند!

تظاهرکنندگان طرفدار سید مقتدی الصدر با یورش به ساختمان پارلمان عراق، خودروهای متعلق به برخی از نمایندگان پارلمان را منهدم کردند.

همچنین اخباری از کتک زدن «عمار طعمة» یکی از نمایندگان مجلس عراق، به وسیله معترضان خشمگین مخابره شده است.

اشغال کنندگان پارلمان، همچنین اقدام به برپایی نماز کردند!

شایان ذکر است مدتی است «سید مقتدی الصدر»
و گروه سیاسی تابع وی، از مجلس درخواست کرده اند که علیه آنچه “فساد و سهم
خواهی در دولت” می نامند اقدام کرده و “وزیران تکنوکرات” را جایگزین وزرای
ناکارآمد نماید.

معترضان، مدت مدیدی نیز پشت دروازه های
منطقه سبز بغداد تحصن نمودند و با وعده دولت و مجلس، تحصن را پایان دادند؛
وعده ای که به زعم معترضان، عملی نشده است.

منبع: ابنا