به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از سلام‌نیوز، طبق اين گزارش، ‌بيش از 86 رصد مردم اين کشور از آزادي‌هاي ديني ايجاد شده توسط دولت راضي هستند. بر اين اساس 36 درصد از وضعيت حاضر راضي، 50 درصد بسيار راضي، 5/9 درصد بسيار ناراضي و 8/2 درصد نيز از وضع فعلي ناراضي هستند. نگاه منفي مردم […]

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از سلام‌نیوز، طبق اين گزارش، ‌بيش از 86 رصد مردم اين کشور از آزادي‌هاي ديني ايجاد شده توسط دولت راضي هستند. بر اين اساس 36 درصد از وضعيت حاضر راضي، 50 درصد بسيار راضي، 5/9 درصد بسيار ناراضي و 8/2 درصد نيز از وضع فعلي ناراضي هستند.
نگاه منفي مردم آذربايجان به وهابيت
طبق همين نظرسنجي، بيش از 73 درصد از مردم جمهوري آذربايجان نگاه منفي نسبت به جريان سلفي وابسته به وهابيت در اين کشور دارند. بر اين اساس 30 درصد از مخاطبان به دليل راديکال بودن وهابيت و 42 درصد نيز به دليل ايدئولوژي وهابيت نسبت به اين جريان واکنش منفي نشان داده‌اند.
هم‌چنين 12 درصد از مخاطبان نيز اعلام کرده‌اند که اطلاعات جامعي درباره وهابيت ندارند. از ديگر سو نيز 2 درصد از مخاطبان نگاه مثبتي به فعاليت‌هاي وهابيت دراين کشور داشته‌اند.
افزايش علاقه‌مندي به دين و ارزش‌هاي ملي ـ معنوي
بر اساس اين سنجش افکار، علاقه به دين و ارزش‌هاي ملي ـ معنوي در ميان مردم آذربايجان افزايش يافته است. مخاطباني هم که نظر ممتنع داده‌اند، طرفدار مستحکم‌تر شدن مناسبات دولت و دين بوده‌اند. اکثريت دينداران نيز از مدل سنتي رايج در آذربايجان يعني رواداري ديني حمايت کرده‌اند.
عدم تغيير دين در ميان مردم
طبق اين نظرسنجي، 96 درصد خود را مسلمان مي‌دانند، 8/. صدم درصد مسيحي ارتدکس و 1/. درصد بودايي، 7/1 درصد خود را پيرو ساير اديان و مابقي به هيچ ديني اعتقاد ندارند.
45 درصد نيز خود را متعلق به هيچ مذهبي نمي‌دانند و فقط خود را مسلمان مي‌دانند. 38 درصد خود را شيعه و 14 درصد خود را سني مي‌دانند. 2 درصد نيز ادعا داشته‌اند که تاکنون به اين مسئله فکر نکرده‌اند.
در 5 سال اخير، 83 درصد مردم آذربايجان در دين خود تجديد نظر نکرده‌اند. در همين مدت 1/0 صدم درصد از مسيحيان اين کشور به دين اسلام مشرف شده‌اند. 8/3 درصد از مخاطبان نيز از بي‌اعتقادي به خداوند به اعتقاد به خداوند تغيير عقيده داده‌اند. 3/10 درصد از خداباوران نيز در اعتقاد خود راسخ‌تر شده‌اند. 9/0 صدم درصد از خداباوران نيز در اعتقاد خود ضعيف‌تر شده‌اند.
اکثر مردم موافق استفاده از حجاب در مدارس هستند
در ادامه اين نظرسنجي آمده است که 2/42 درصد از مردم آذربايجان هيچ مشکلي با حجاب دختران در مدارس ندارند. 8/13 درصد معتقد به آزادي در نوع پوشش دختران در مدارس هستند.