به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از خبرگزاری ایبنا،‌ نویسنده حوزه دین و ادبیات با اشاره به این که قرار است این اثر را نشر طلایی به چاپ برساند عنوان کرد: این فرهنگنامه با تصاویر متعدد عقاید و رفتارهای ادیان گوناگون را پیش‌روی مخاطبان اصلی خود یعنی جوانان و نوجوانان قرار می‌دهد. وی اشاره هایی تحلیل‌گونه […]

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از خبرگزاری ایبنا،‌ نویسنده حوزه دین و ادبیات با اشاره به این که قرار است این اثر را نشر طلایی به چاپ برساند عنوان کرد: این فرهنگنامه با تصاویر متعدد عقاید و رفتارهای ادیان گوناگون را پیش‌روی مخاطبان اصلی خود یعنی جوانان و نوجوانان قرار می‌دهد.
وی اشاره هایی تحلیل‌گونه و نقدهایی از مبانی اعتقادی ادیان و شبه دین‌های جهان را از جمله تفاوت‌های اثرش با آثار مشابه در جهان یاد کرد و گفت: در این فرهنگنامه مباحث نواندیشی دینی درباره سایر ادیان نیز جای دارد.
رفیعی، مشاوره با کارشناسان ادیان گوناگون را از ویژگی‌های اصلی رویکرد پژوهشی‌اش دانست و اظهار کرد: با این هدف که جوانان و نوجوانان ایران و سایر مخاطبان را با ادیان جهان به شکل مختصری آشنا کنم تا نگرشی ابتدایی در این زمینه کسب کنند این اثر را پدید آوردم. قرار است تا پایان آذر ماه تدوین این فرهنگ نامه به  پایان برسد و از سوی نشر طلایی مهیای صفحه‌آرایی شود.
نویسنده «فرهنگنامه ادیان» ابراز امیدواری کرد کتابش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال 92 عرضه شود.