زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از پایگاه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دور از گفتگوها هیئتی از سوی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شرکت خواهند داشت. این نشست در محورهای مفهوم عدالت از نگاه اسلام و مسیحیت، عدالت در سطح فردی، عدالت در سطح […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از پایگاه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این دور از گفتگوها هیئتی از سوی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شرکت خواهند داشت.
این نشست در محورهای مفهوم عدالت از نگاه اسلام و مسیحیت، عدالت در سطح فردی، عدالت در سطح نهادهای اجتماعی و واحدهای مختلف جامعه و عدالت در سطح تمامی جامعه بشری برگزار می‌شود.
شایان ذکر است دور هفتم از این نشست‌ها با عنوان اصلی نقش دین در جامعه امروز به ریاست دکتر محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفت‌وگوی ادیان واتیکان، طی روزهای ۱۷ الی ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۹ به میزبانی مرکز گفتگوی ادیان در سالن اجتماعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

نگرانی شیعیان مغرب از تاثیر حوادث منطقه بر وضع خود