جشن‌های خیابانی پیروان آیین سیک برای تولد گوروی اعظم / تصویر

به گزارش ادیان‌نیوز، گورو نانِک دیو (۱۴۶۹-۱۵۳۹)
بنیانگذار آیین سیک و نخستین گورو یا معلّم این آیین است. او در قرن پانزدهم میلادی
در نانکانا در پنجاب پاکستان کنونی زاده شد. گورو نانک ممکن است یا نام‌ها و عناوین
دیگری مانند بابا نانِک یا نانِک نیز نامیده شود
.

شایان ذکر است گورو نانک با عرفای مسلمان و هندو نشست و برخاست داشت. وی سپس به کشورهای اسلامی و زیارت مکه رفت و سرانجام
آیین سیک را که آمیزه‌ای از هندوئیسم و اسلام است، تأسیس کرد
.

جشن‌های خیابانی پیروان آیین سیک برای تولد گوروی اعظم/تصویر