زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، جوان هندو پس از خواندن تعلیمات اسلامی در شهر کراچی توسط روحانی شیعه حجت الاسلام مقصود دومکی دبیر مجلس وحدت مسلمین سند مسلمان شد.     حجت الاسلام دومکی اصول و فروع دین را به جوان تازه مسلمان یاد داد و به این جوان برای ورود به دین اسلام خوش آمد گفت.  این جوان […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، جوان هندو پس از خواندن تعلیمات اسلامی در شهر کراچی توسط روحانی شیعه حجت
الاسلام مقصود دومکی دبیر مجلس وحدت مسلمین سند مسلمان شد. 
  
حجت الاسلام دومکی اصول و فروع دین را به جوان تازه مسلمان یاد داد و به این جوان برای ورود به دین اسلام خوش آمد گفت. 
این جوان تازه مسلمان  “غلام مصطفیٰ” را برای خود انتخاب کرد.
منبع:  خبرگزاری حوزه