زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز به نقل از روابط عمومی در دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی روش‌شناسی مطالعات متون دینی در نظام آموزشی کاتولیک در این دانشگاه برگزار می‌شود. سخنران این نشست پروفسور هنری دولهوگ، رئیس سابق دانشکده الهیات کاتولیک و رئیس مرکز تعالیم علوم دینی فرانسه خواهد بود. تاریخ برگزاری: چهارشنبه 5 اردیبهشت 97 زمان: […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز به نقل از روابط عمومی در دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی روش‌شناسی مطالعات متون دینی در نظام آموزشی کاتولیک در این دانشگاه برگزار می‌شود.
سخنران این نشست پروفسور هنری دولهوگ، رئیس سابق دانشکده الهیات کاتولیک و رئیس مرکز تعالیم علوم دینی فرانسه خواهد بود.
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 5 اردیبهشت 97
زمان: 10 صبح
مکان: قم، پردیسان، داشگاه ادیان و مذاهب، سالن شهید بهشتی.