به گزارش ادیان نیوز، روز چهارشنبه 15 آگوست 2018 (24 مرداد 1397) کابینه کوچک رژیم صهیونیستی(امنیتی) طرحی را با عنوان «دکترین امنیت 2030» بررسی کرد. این طرح از سوی بنیامین نتانیاهو ارائه شد و در آن تهدیدهای پیشِ‌روی رژیم صهیونیستی، نیازمندی‌های نیروهای نظامی و مبانی به‌کارگیری نیروی نظامی طی یک دهه آینده ارائه شده است. […]

دکترین امنیت ۲۰۳۰ رژیم صهیونیستی؛
به گزارش ادیان نیوز، روز چهارشنبه 15 آگوست 2018 (24 مرداد 1397) کابینه کوچک رژیم
صهیونیستی(امنیتی) طرحی را با عنوان «دکترین امنیت 2030» بررسی کرد. این
طرح از سوی بنیامین نتانیاهو ارائه شد و در آن تهدیدهای پیشِ‌روی رژیم
صهیونیستی، نیازمندی‌های نیروهای نظامی و مبانی به‌کارگیری نیروی نظامی طی
یک دهه آینده ارائه شده است.

براساس
اعلام دفتر نتانیاهو پژوهش‌های مربوط به این طرح از دو سال قبل آغاز شده
است. نسخه اصلی آن محرمانه باقی خواهد ماند، اما نسخه قابل انتشار آن در
«کمیسیون فرعی امور ضدجاسوسی و خدمات سرّی» کِنِست رژیم صهیونیستی و مجمع
ستاد مشترک ارتش، موساد و شاباک، ارائه خواهد شد.

تمرکز دکترین امنیتی 2030

براساس
آنچه نتانیاهو در جلسه کابینه کوچک رژیم صهیونیستی ارائه کرد دکترین
امنیتی 2030 رژیم صهیونیستی در پنج بخش اصلی ارائه شده است که عبارتند از:

  • تقویت توانمندی‌های هجومی
  • تقویت توانمندی در حوزه سایبری
  • بهبود سامانه‌های دفاع موشکی
  • استمرار ایجاد مصونیت برای جبهه داخلی
  • تکمیل دیوارهای امنیتی در مرزها

آن‌گونه
که نتانیاهو بیان کرده است تمرکز رژیم صهیونیستی بر سه مورد آخر خواهد
بود، اما دو مورد نخست نیز جزء برنامه‌های این دکترین خواهند بود.

بودجه مشروط

طبق
گفته نتانیاهو برای اجرایی شدن این دکترین میزان این بودجه که از آن با
عنوان بودجه دفاعی یاد کرد از 0.2 درصد تولید ناخالص ملی به 0.3 درصد تولید
ناخالص ملی افزایش خواهد یافت، در عین اینکه به‌موازات آن، اقدامات ایجاد
منابع در ارتش نیز ادامه خواهد داشت و این طرح شامل بودجه دفاعی تمام
دستگاه‌های امنیتی از جمله شاباک و موساد هم خواهد شد.

نکته
قابل توجه در بودجه این طرح شرطی است که نتانیاهو بیان کرد. او در جلسه
کابینه کوچک گفت در صورتی این میزان افزایش بودجه امنیتی ــ که حدود 50
درصد است ــ محقق خواهد شد که میزان رشد اقتصادی سالانه 3 یا 4 درصد باشد.
او تصریح کرد در صورتی که این رشد اقتصادی محقق شود تولید ناخالص ملی به
نیم تریلیون دلار خواهد رسید و 6 درصد این مبلغ به تمام نیازهای امنیتی
اختصاص خواهد یافت.

معلوم
می‌شود خود نتانیاهو هم می‌داند که اقتصاد رژیم صهیونیستی توان کشیدن این
بار سنگین را ندارد که افزایش این بودجه را مشروط به رشد اقتصادی با درصدی
مشخص می‌کند.

دروغ نتانیاهو

نتانیاهو
در سخنان خود در جلسه کابینه از اهمیت مسئله امنیت سخن گفت و اینکه باید
بودجه‌های امنیتی روند رو به رشد داشته باشند، او اشاره می‌کند که اقتصاد
آنها این توان را دارد که این افزایش‌ها را ایجاد کند. پس از ارائه این طرح
در کابینه رژیم صهیونیستی به‌فاصله چند روز وزارت دارایی این رژیم نسبت به
خسارت‌هایی که ممکن است افزایش بودجه امنیتی به جامعه ایجاد کند ابراز
نگرانی کرد. پس از وزارت دارایی نوبت به بانک رژیم صهیونیستی رسید و رئیس
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد افزایشی که برای امور نظامی و دفاعی
در این طرح در نظر گرفته شده باید از منابعی کاملاً مجزا و مشخص تأمین شود و
این بودجه نمی‌تواند از درآمدهای فعلی اقتصاد رژیم صهیونیستی تأمین شود،
چرا که کسر بودجه رژیم صهیونیستی به‌اندازه‌ای است که خود یک معضل است و
نمی‌توان بار جدیدی را به آن اضافه کرد.

ترس از مقاومت، دلیل افزایش بودجه امنیتی

نکته
قابل توجه در اظهارات نتانیاهو به‌کارگیری 6 درصد از تولید ناخالص ملی در
امور امنیتی طی این برنامه است. اما دلایلی که وی اعلام می‌کند مهمتر است.
او در جلسه کابینه کوچک دلیل این افزایش بودجه را کوچکی جغرافیا، جمعیت
زیاد و افزایش تهدیدات پیرامونی ذکر می‌کند. اشاره وی به جمعیت زیاد دروغی
است که خودش بهتر از هرکس می‌داند چه‌میزان این حرف درست است، اما نکته
مهمتر اشاره وی به افزایش روزافزون تهدیدات پیرامونی است.

آنچه
طی یک دهه اخیر پیرامون رژیم صهیونیستی رشد یافته است جبهه مقاومت است،
آنچه نتانیاهو آن را تهدید حقیقی توصیف کرده است. نگاهی به اولویت‌های این
دکترین نشان می‌دهد تمام پنج سرفصل موجود در این دکترین برای مبارزه با
بخشی از جبهه مقاومت تهیه و تدارک دیده شده است.

نکته پایانی

از
آنجا که هنوز نسخه‌ای رسمی از این طرح منتشر نشده است باید منتظر انتشار
نسخه‌ای رسمی از این طرح بود تا بتوان وجوه مختلف آن را بررسی کرد. این
نوشته صرفاً بررسی موارد ارائه‌شده در رسانه‌های رژیم صهیونیستی است که
به‌دلیل اهمیت موضوع به آن پرداخته شده است و قطعاً جزئیات این طرح باید پس
از انتشار رسمی آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

جمع‌بندی

آنچه
تحت عنوان دکترین امنیت 2030 از سوی رژیم صهیونیستی ارائه شده است با توجه
به تهدیدهای جدید منطقه برای رژیم صهیونیستی تدارک دیده شده است.
سرفصل‌های ارائه‌شده دو موضوع بسیار مهم را بر ما آشکار می‌کنند:

نخست؛ برجستگی امور امنیتی و جایگاه مسائل امنیتی و نظامی در رژیم صهیونیستی

این
برجستگی و اهمیت تا جایی است که با وجود کسر بودجه دولت و اعلام نهادهای
اقتصادی مبنی بر اینکه این کسری قابل تأمین نیستند باز هم آن را در قالب یک
طرح ارائه می‌کنند و به توصیه‌های اقتصاددانان توجهی ندارند، این یعنی
این‌که آنها هستی خود را در خطر دیده‌اند.

دوم؛ رویکرد ضدمقاومتی طرح

سرفصل‌های
ارائه‌شده که اولویت‌های امنیتی نظامی رژیم صهیونیستی هستند همگی برای
مقابله با بخشی از جبهه مقاومت تدارک دیده شده‌اند و خود را از رویارویی با
مقاومت ناگزیر می‌دانند.

منبع: تسنیم