زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو ماه پیش بود که برای اولین بار دهه‌ها آزار جنسی کودکان توسط کلیسای پنسیلوانیا فاش شد. حالا برای اولین بار یک دادگاه فدرال در مورد این پرونده تحقیقات می‌کند. دادگاه فدرال آمریکا دستکم به ۷ منطقه از کلیسای پنسیلوانیا احضاریه صادر کرده و خواستار مدارک […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو ماه پیش بود
که برای اولین بار دهه‌ها آزار جنسی کودکان توسط کلیسای پنسیلوانیا فاش شد.
حالا برای اولین بار یک دادگاه فدرال در مورد این پرونده تحقیقات می‌کند.
دادگاه فدرال آمریکا دستکم به ۷ منطقه از کلیسای پنسیلوانیا احضاریه صادر
کرده و خواستار مدارک آنها شده است.

منبع: شفقنا