در زمان نگارش کتاب «چهره اسلام در رسانه‌های بريتانيا»، مخالفت با مسلمانان افزایش یافته بود. این كتاب به نقش مطبوعات سراسری بریتانیا در معرفی اسلام و مسلمانان به‌خصوص در سال‌های پس از 11 سپتامبر می‌پردازد.

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

نویسندگان: پل بیکر، کاستاس گابریلاتوس، تونی مک انری

مترجم: مریم سلمانی‌زاده

سال نشر: ۱۳۹۵

خلاصه:

اثر حاضر تحقیقی زبان‌شناختی است که
به چگونگی انعکاس چهره اسلام و مسلمانان در مطبوعات بریتانیا می‌پردازد. در این
تحقیق از پیکره‌ای ۱۴۰ میلیون واژه‌ای از روزنامه‌های مختلف این کشور استفاده شده
است. در زمان نگارش این اثر، مخالفت با مسلمانان افزایش یافته بود. این کتاب به
نقش مطبوعات سراسری بریتانیا در معرفی اسلام و مسلمانان به‌خصوص در سال‌های پس از
۱۱ سپتامبر می‌پردازد.

مؤلفان کتاب از آن جهت رسانه‌های
نوشتاری را برگزیده‌اند که معتقدند این نوع رسانه در شکل‌دهی افکار عمومی و نیز
پررنگ کردن برخی موضوعات حائز اهمیت است. بدین منظور تمام مطبوعات بریتانیا را
مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند.

در نهایت، مؤلفان، پیشنهادهایی در
خصوص گزارش‌ها و بازنمودهایی می‌دهند که در یک اجتماع منسجم، مخرب و غیر سازنده
هستند. آنها همچنین نشان می‌دهند که چه کسی از انعکاس چهره مسلمانان و اسلام به آن‌گونه
که در مطبوعات اوایل قرن بیست و یکم بریتانیا نشان داده می‌شود، سود می‌برند.

برای دریافت کامل کتاب اینجا را کلیک
نمایید.

حقيقت قلب در عرفان اسلامي