تصاویری از کلیسای تاریخی برگاند Borgund Stave Church در نروژ را می بینید. این کلیسا متعلق به قرن ۱۲ میلادی (حدود ۸۰۰ سال پیش) است.

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

تصاویری از کلیسای تاریخی برگاند Borgund Stave Church در نروژ

تصاویری از کلیسای تاریخی برگاند Borgund Stave Church در نروژ

تصاویری از کلیسای تاریخی برگاند Borgund Stave Church در نروژ

تصاویری از کلیسای تاریخی برگاند Borgund Stave Church در نروژ

اعتراض رهبران مسلمان استرالیا به سیاست های این کشور