مریم شفیعی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته حفظ کل در سکوی نخست سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بانوان جای گرفت.

به گزارش ادیان‌نیوز، سومین دوره مسابقات
بین
 المللی قرآن در بخش بانوان
با افتخارآفرینی بانوی روشندل ایرانی همراه شد

بر همین اساس مریم شفیعی نماینده جمهوری اسلامی
ایران در سکوی نخست بانوان جهان اسلام قرار گرفت
.

همچنین فاطمه یونس از لبنان به عنوان رتبه دوم و
سمانه موسوی از افغانستان نیز بر سکوی سوم برترین بانوان حفظ کل جهان اسلام قرار
گرفتند. / مهر