در یوگا نوعی تسلیم_درونی مطرح است که این تسلیم با اعتقاد به بودن یا نبودن خدا انجام می‌گیرد ...
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز؛ کانال فرق و ادیان به مناسبت «روز جهانی یوگا» نوشت:

روز ۲۱ ژوئن از سوی سازمان ملل و به پیشنهاد دولت هند در دسامبر ۲۰۱۴ به‌عنوان «روز جهانی یوگا» تصویب شد.

هرچند امروزه یوگا را نوعی ورزش قلمداد می‌کنند، اما در واقع آئینی است که نه به دلیل برخورداری از جهان‌بینی منطقی بلکه به علت عطش روحی و نیاز انسان مدرن به یک مُسکن روانی و ذهنی طرفدار دارد.

یوگا انسان را به تسلیم دعوت می‌کند و هنرآن سامان دادن زندگی دنیوی و آماده نمودن بشر مدرن برای کامیابی بیشتر در زندگانی امروزی است.

یوگا به مراقبه درونی دعوت می‌کند بدون اینکه این مراقبه با هدف پیوند به خدا صورت گیرد.

در یوگا نوعی تسلیم_درونی مطرح است که این تسلیم با اعتقاد به بودن یا نبودن خدا انجام می‌گیرد اما به گفته برخی معتقدان به مراقبه و مدیتیشن اگر بتوانی بدون خدا تسلیم شوی خوب است و یوگا اصراری ندارد که باید وجود خدا را باور داشته باشی؛موضوع تسلیم شدن است نه خداوند!

انتهای پیام/م

  • منبع خبر : کانال سروش فرق و ادیان