زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه برای دریافت یا مشاهده عکس در سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید.

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

نقد افکار انحرافی پائولوکوئلیو

برای دریافت یا مشاهده عکس در سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید.

  • منبع خبر : موسسه بهداشت معنوی