انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های معاصر تفاوت بارزی دارد

0

به گزارش ادیان نیوز، حاخام یونس حمامی لاله زار رهبر دینی کلیمیان ایران درخصوص تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب های معاصر معاصر چنین معنقد است:

در منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر انقلاب‌های متعددی صورت گرفته که حرکت‌های انقلابی در این کشورها بیشتر جنبه ناسیونالیستی داشته و فشار‌های ناشی از شرایط دشوار پس از انقلاب موجب شده اکثر اقلیت‌های ساکن در آن‌ها دست به مهاجرت بزنند؛ در حالیکه این مسئله در ایران تفاوت بارزی دارد.

ویژگی انقلاب و ملت ایران این بود که علیرغم دینی بودن با تکیه بر دیدگاه الهی حضرت امام‌خمینی(ره) در مسیری درست حرکت نمود و توانست اقلیت‌ها را به‌خوبی در دل خود جای دهد به طوری که خویشتن را از این جامعه جدا نمی‌دانند و در همه زمینه‌ها با آن همراه بوده و هستند.

وجه ارجحیت انقلاب‌اسلامی نسبت به سایر انقلاب‌ها این است که با وجود حاکمیت یک گروه متدین و استقرار حکومت دینی اما بر اساس آموزه‌های الهی کوشیده ارزش‌های دینی سایر ادیان الهی نیز حفظ کرده و به آن‌ها احترام بگذارد؛همین آزادی موجب دوستی و برادری میان آنها شده است.

شاید دوست داشته باشید