ادیان نیوز- اسپانیا از دیرباز مهد اعتقادات، باورها و سنن عجیب در جهان مسیحیت بوده است. یکی از این سنت‌های دیرپا و البته غریب، خوابیدن زندگان در تابوت مردگان است.

شفقنا- اسپانیا از دیرباز مهد اعتقادات، باورها و سنن عجیب در جهان مسیحیت بوده است. یکی از این سنت‌های دیرپا و البته غریب، خوابیدن زندگان در تابوت مردگان است.

به گزارش ادیان نیوز (ردنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ هرساله در ۲۹ ژوئیه(۷ مرداد) مردم در روستای «لاس نیه‌وس» در استان گالیسیا در شمال غرب اسپانیا جمع شده و ۶ تابوت را حمل می‌کنند. این تابوت‌ها را مردگان پر نکرده‌اند بلکه زنده‌ها براساس قرعه‌کشی درون این تابوت‌ها می‌خوابند تا بنا به یک باور قدیمی مرگ را شکست دهند.

گفته شده این سنت به زمان عیسی مسیح (ع) بازمی‌گردد. براساس آنچه در انجیل نوشته شده، یک قدیسه به نام مارتا برادری به نام لازاروس داشته که به هنگام دیدار مسیح، از تابوت برخاسته و زنده شده است. این سنت به خاطر شکرگزاری از زنده بودن و همچنین در امان بودن از بیماری و حوادث برگزار می‌شود.

خبر اصلی را در خبرگزاری فرانسه ببینید