زرتشتیان ساکن واشنگتن، جشن فروردینگان را در گاهشمار قدیم زرتشتی گرامی داشتند.

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، جشن فروردینگان که پارسیان هند آن را مختاد (Mukhtad) می نامند در گاهشمار قدیم زرتشتیان برابر است با ۱۴ امرداد خورشیدی، پارسیان ساکن واشنگتن و حومه این جشن را به یاد درگذشتگان در درمهر (آتشکده) کامران برگزار کردند.

این مراسم با اوستاخوانی موبد کورش دستور و موبدیار زین انجام شد.

  • منبع خبر : برساد