نشست شب شعر ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸ همزمان با جشن شهریورگان در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد.
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان به مناسبت جشن شهریوزگان میزبان دوستداران شعر و چکامه‌سرایان بود.

نشست شب شعر ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸ همزمان با جشن شهریورگان در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد. در این برنامه از چکامه سرایان و دوستانی که سروده هایشان را خواندند فدردانی شد.

همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان همزمان با جشن شهریورگان شب شعر در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

عکس از : آناهیتا عبد شریف آبادی

 

  • منبع خبر : امرداد