حجت‌الاسلام مختاری گفت: امروز دیگر اسلام محدود به مرزهای جغرافیایی چند کشور اسلامی نیست بلکه مرزهای فرهنگی، فکری قومی و زبانی ملت‌های جهان را در نوردیده است و به عنوان یکی از ادیان مهم با سرعت فزاینده‌ای در حال پیشرفت است.

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛«سمینار بین‌المللی اسلام معاصر» با حضور شخصیت هایی از کشورهای مختلف و با سخنرانی حجت الاسلام محمدحسین مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی به زبان انگلیسی در دانشگاه رادن فتح اندونزی و با حضور هیئتی از جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام مختاری گفت: امروز دیگر اسلام محدود به مرزهای جغرافیایی چند کشور اسلامی نیست بلکه مرزهای فرهنگی، فکری قومی و زبانی ملت های جهان را در نوردیده است و به عنوان یکی از ادیان مهم با سرعت فزاینده‌ای در حال پیشرفت است.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه این گستردگی در عین مسرت بخش بودند از نوعی تشتت عقیدتی رنج می برد، اظهار کرد: تفکرات حاکم بر اسلام معاصر را به طور کلی می توان در ۵ قالب سلفیسم خرد ستیز، احیاگری دینی غرب ستیز، پروتستانتیسم دین زدا و دین پیرا و همچنین جریان تمدن ساز به رهبری امام خمینی رحمه الله به عنوان یگانه معمار قرن بیستم تقسیم نمود.

وی تصریح کرد: این تفکرات دارای مختصات فکری مشابه و گاه به شدت متعارض هستند که همین امر لزوم بحث و تحقیق پیرامون این تفکرات و مکاتب را دوچندان ساخته است.

مختاری ابراز کرد: عناصری چون تحجر، خشک مغزی، غرب ستیزی، انفعال در برابر موج مدرنیته و اندیشه سیاسی مبتنی بر دین را می توان مهمترین عوامل ظهور این جریانات دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح هر کدام از این مکاتب و مختصات آن ها پرداخت و با طرح سوالاتی همچون؛ تفکرات اسلامی حاکم بر جهان اسلام چگونه ظهور و تکامل یافته اند؟ مختصات فکری آنها چیست؟ متفکرین شاخص و تاثیرگذار این جریانات چه کسانی بودند؟ و همچنین تحولات اسلامی در نیم قرن اخیر به چه صورتی گرایش دارد؟ به بررسی این سوالات و پاسخ به آنها پرداخت.

  • منبع خبر : شبستان