پیام ادیان الهی بر اساس دوستی و مهربانی است

0

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ خاخام « آرش آبایی » در «نشست تخصصی محبت و عطوفت در ادیان ابراهیمی با تاکید بر سیره رضوی» که با حضور علما و اندیشمندان مسلمان، مسیحی و زرتشتی در  دانشگاه علوم اسلامی رضوی واقع در حرم مطهر برگزار شد؛ پیام کلی ادیان را عطوفت و مهربانی عنوان کرد و افزود: دغدغه اول علمای دین خوبی به دیگران و مهرورزی بوده است.

پژوهشگر کلیمی گفت: در واقع هدف خلقت انسان توسط خداوند احسان و نیکی بوده است و مفسران دینی معتقد هستند که ۳۶ آیه به صورت صریح و ۴۶ ایه به صورت غیر صریح در تورات در منع ظلم و ستم آمده است.

وی با اشاره به داستانی از حضرت ابراهیم در مورد احسان وی؛ گفت: خداوند به حضرت ابراهیم فرمود مردم دو شهر را به دلیل ظلم می خواهم نابود کنم اما به دلیل احسان حضرت ابراهیم ایشان از خداوند خواستند که آن شهر را به دلیل خوب بودن تعدادی از مردم آن شهر نابود نکند.

پژوهشگر کلیمی معتقد است: هدف خدا از آفرینش انسان، احسان بوده است و مفسران دینی معتقد هستند ۳۶ آیه و یا ۴۶ آیه در تورات در منع ظلم و ستم ذکر شده است.

وی گفت: عده ای از کتب و متون آیات رحمانی استخراج می کنند در حالی که عده ای دیگر مانند طالبان و داعش برداشت دیگری از این متون می کنند و این نشان می‎دهد که اگر مخاطب دینی گرایش قلبی به رفع کینه داشته باشد این را در کتب دینی ملاک قرار می دهد و دین را رحمانی خواهد دید و بر همین آیات نوع دوستانه تاکید خواهد کرد.

پایان پیام/م

شاید دوست داشته باشید