جبرون، اهتمامی جدی به بررسی تاریخ و اندیشه سیاسی در اسلام و تحولات آن داشته است. آرای وی درباره مسائل فرهنگی و به‌طور ویژه درباره مساله گذار به دموکراسی در جهان غربی، توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کرده.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ از آن رو که مسئله‌ی اندیشه سیاسی و خاستگاه‌های آن از موضوعات مهم حوزه اندیشه است انتشار کتابی که به معرفی و بررسی اندیشه‌های سیاسی اسلام پرداخته باشد نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت.

محمد جبرون، نویسنده و متفکر مراکشی همواره اهتمامی جدی به بررسی تاریخ و اندیشه سیاسی در اسلام و تحولات آن داشته است. آراء و اندیشه‌های وی پیرامون بسیاری از مسائل فرهنگی و به‌طور ویژه درباره مساله گذار به دموکراسی در جهان غربی، توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است.

جبرون در این اثر به واکاوی و تحلیل چالش‌های مدنیت،‌ اصالت و رابطه دین و سیاست در طرح‌واره اندیشه سیاسی اسلامی پرداخته است که به زعم وی از مهمترین دشواره‌های این مهم هستند.

او ضمن تاکید بر مدنی بودن قدرت در اندیشه اسلامی و تاریخی بودن تجربه حکمرانی در صدر اسلام، تلقی رایجِ پالودگی ویژه اندیشه سیاسی اسلامی را به چالش کشانده و به برخی افزودگی‌های فراهم آمده از سنت و فرهنگ دیگر ملل و به‌طور ویژه ایران و روم دراین‌باره اشاره کرده است. .

تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام/ محمد جبرون/ ترجمه یاسین عبدی/ چاپ اول، ۱۳۹۸/ ۳۰۲ ص/ ۴۵۰۰۰ تومان/ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارس

  • منبع خبر : دین آنلاین