انتشار کتابی که به معرفی و بررسی اندیشه‌های سیاسی اسلام پرداخته است

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ از آن رو که مسئله‌ی اندیشه سیاسی و خاستگاه‌های آن از موضوعات مهم حوزه اندیشه است انتشار کتابی که به معرفی و بررسی اندیشه‌های سیاسی اسلام پرداخته باشد نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت.

محمد جبرون، نویسنده و متفکر مراکشی همواره اهتمامی جدی به بررسی تاریخ و اندیشه سیاسی در اسلام و تحولات آن داشته است. آراء و اندیشه‌های وی پیرامون بسیاری از مسائل فرهنگی و به‌طور ویژه درباره مساله گذار به دموکراسی در جهان غربی، توجه بسیاری از صاحب‌نظران را به خود جلب کرده است.

جبرون در این اثر به واکاوی و تحلیل چالش‌های مدنیت،‌ اصالت و رابطه دین و سیاست در طرح‌واره اندیشه سیاسی اسلامی پرداخته است که به زعم وی از مهمترین دشواره‌های این مهم هستند.

او ضمن تاکید بر مدنی بودن قدرت در اندیشه اسلامی و تاریخی بودن تجربه حکمرانی در صدر اسلام، تلقی رایجِ پالودگی ویژه اندیشه سیاسی اسلامی را به چالش کشانده و به برخی افزودگی‌های فراهم آمده از سنت و فرهنگ دیگر ملل و به‌طور ویژه ایران و روم دراین‌باره اشاره کرده است. .

تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام/ محمد جبرون/ ترجمه یاسین عبدی/ چاپ اول، ۱۳۹۸/ ۳۰۲ ص/ ۴۵۰۰۰ تومان/ بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارس

شاید دوست داشته باشید