تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آتئیست‌ها در عراق پس از داعش

به گزارش  ادیان‌نیوز؛ بر اساس این گزارش، پیش از این، گلیب الشهبندر، یکی از محققان اسلام‌گرا و روشنفکر دینی، حضور موج آتئیسم را در پی خشونت‌ورزی گروهای اسلامی هشدار داده بود.

آتئیست‌های عراقی در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که دیدگاه‌ها و تعصب‌های مذهبی مختلفی به دنبال دستیابی به قدرت هستند. در حال حاضر عراق دارای یک دموکراسی نوپاست که تلاش می‌کند بین خواسته‌های شیعه و سنی تعادل ایجاد کند. اگرچه پس از سقوط صدام حسین و حضور نیروهای آمریکایی، شیعیان توانستند نفوذ و قدرت خود را در حوزه سیاست افزایش دهند.

آتئیست‌های عراقی از ابراز عقاید خود بسیار هراس دارند. آتئیسم به‌صورت قانونی در عراق ممنوع نیست، ولی اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی تثبیت شده است. با این حال شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نشان‌دهنده حضور این گروه کوچک آتئیست و آگنوستیک در عراق باشد، چنانکه گروهی در فیسبوک به نام آتئیست‌ها و آگنوستیک‌های عراقی حدود هفده هزار عضو و سیزده هزار لایک دارد.

عراق مدرن صحنه درگیری گروه‌های عقیدتی مختلف است که آتئیست‌ها هم بخش مهمی از آنها خواهند بود. طبیعی است که خشونت بر اساس عقاید دینی بسیاری از جوانان عراقی را از اعتقاد به هر نوع دین رسمی آزرده کرده است؛ آن چیزی که برخی مسلمانان علت آتئیسم دانسته و اسلام‌گرایان افراطی را به خاطر آن سرزنش می‌کنند.

شاید دوست داشته باشید