تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

خلاصه فیلم «دو پاپ» از زبان خود پاپ

بنده در ملاقاتی که با ایشان در سال۲۰۱۴ داشتم ازشان پرسیدم چرا کنار رفتید؟ گفتند من پیر بودم و سنّم بالارفته بود و من روحانی بودم نه یک مدیر اجرایی…

0

پس از دیدن فیلم «دوپاپ» فکر میکنم خلاصه فیلم آن جمله ای بود که آقای راتسینگر در صومعه اش به من گفت.

بنده در ملاقاتی که با ایشان در سال۲۰۱۴ داشتم ازشان پرسیدم چرا کنار رفتید؟ گفتند من پیر بودم و سنّم بالارفته بود و من روحانی بودم نه یک مدیر اجرایی… اشکالات در واتیکان و کلیسای کاتولیک خیلی زیاد بود و من با این سن زیاد و سابقه علمی و مطالعاتی که داشتم توان حل این مشکلات را نداشتم…

این جمله ای بود که ایشان به بنده فرمودند و خلاصه فیلم هم همین جمله بود که من تخلفات را دیدم و تحملش را نداشتم و بخاطر تقوای روحانی نمیخواستند از آن چشم پوشی کنند.

بنابراین خواستند که کس دیگری بر سر کار بیاید که با نگاه دیگری به کلیسا نگریسته و اصلاحات را در کلیسای واتیکان انجام بدهد که بهترین فرد همین آقای پاپ فرانسیس بودند که توانستند تغییرات جدیدی را حداقل در نگاه و گفتار و رفتارشان داشته باشند تا بعد معلوم شود کلیسای واتیکان چقدر میتواند تغییرات مورد نظر را پذیرا باشد!
بنظرم فیلم تا حدود زیادی واقعی بود…

شاید دوست داشته باشید