تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت

در این مقاله ضمن تبیین آثار و نتایج جانبی صنعت گردشگری بر فرایند توسعه، اثرات مثبت تعامل فرهنگی، و راههای آشنایی و معرفی هویت دینی، در صحنه گردشگری بین پرطرفدارترین ادیان الهی یعنی اسلام و مسیحیت بررسی و با هدف چگونگی نیل به راههای تفاهم و ایجاد همدلی میان این ادیان الهی، آن را مورد مطالعه قرار داده است.

ردنا (ادیان‌نیوز)؛ در این مقاله ضمن تبیین آثار و نتایج جانبی صنعت گردشگری بر فرایند توسعه، اثرات مثبت تعامل فرهنگی، و راههای آشنایی و معرفی هویت دینی، در صحنه گردشگری بین پرطرفدارترین ادیان الهی یعنی اسلام و مسیحیت بررسی و با هدف چگونگی نیل به راههای تفاهم و ایجاد همدلی میان این ادیان الهی، آن را مورد مطالعه قرار داده است.

چکیده

واکنش جامعه بین المللی در برابر چگونگی ارتباطات جهانی ، تحلیل گران را بر آن داشت تا راهی به سوی تفاهم و همدلی ملتها بگشایند و با تلاش اندیشمندان و فرهیختگان ، فضای صلح و دوستی را برای استقرار صلح جهانی پایه گذاری کنند. این در حالی است که راهبردهای صلح و دوستی هنوز در قالب واژه ها و اصطلاحات فرهنگی دچار ابهام است. در راستای این حقیقت، صنعت گردشگری که به عنوان عامل موثر و نخستین گام برای ایجاد همدلی و درک مشترک از مفاهیم فرهنگی بین المللی به شمار می رود و جهان هزاره سوم سخت به آن نیازمند است توجه ملل مختلف را به خود معطوف داشته است. مهمترین عناصر این صنعت جامعه مهمان و میزبان است.

بسیاری از جوامع اصطلاحات فرهنگی را با منافعی که گردشگری در بر دارد تفسیر می کنند و تعامل فرهنگی و ارتباطات اکولوژیکی را که منجر به تغییر اجتماعی و تاثیر پذیری از فرهنگهای متعامل میزبان و مهمان می شود نادیده می گیرند.

با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله ضمن تبیین آثار و نتایج جانبی صنعت گردشگری بر فرایند توسعه، اثرات مثبت تعامل فرهنگی، و راههای آشنایی و معرفی هویت دینی، در صحنه گردشگری بین پرطرفدارترین ادیان الهی یعنی اسلام و مسیحیت بررسی و با هدف چگونگی نیل به راههای تفاهم و ایجاد همدلی میان این ادیان الهی، آن را مورد مطالعه قرار داده است. همچنین با تکیه بر آخرین آمارهای علمی و پژوهشی موجود، راهکارها و پیشنهادات مناسب، در تبیین مشترکات و تعامل فرهنگی و نیز شیوه های پیشگیری از آثار سوء این صنعت بر اساس ارتباطات غیر فرهنگی تشریح گردیده است تا در جهت تقویت و تحکیم مبانی صلح و دوستی میان این ادیان الهی به لحاظ شفاف سازی مشترکات با تعمیق بر نکات ویژه صنعت گردشگری گامی موثر برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

ادیان اسلام مسیحیت گردشگری تعامل میان فرهنگی

نویسنده:

طاهره شالچیان، معاون دفتر برنامه ریزی آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

عنوان مقاله [English]

The role of tourism in the bilateral relation between Islam and Christianity

نویسنده [English]

tahereh shalchian

چکیده [English]

International society’s reaction to the way of the world’s communication, made analysts find a way toward nations’ contemplation and attempts of scientists and scholars provided a space for friendship and peace . Although Peace and Friendship strategies are still ambiguous. In the light of this truth, tourism industry as the first & most effective step of creating a contemplate and common conceive of international & cultural concepts, is an essential need in the 3rd millennium and a great concern of different nation’s . Guest & host society are the most important factors of the tourism industry. There are many societies which interpret the cultural idioms with the benefits of tourism industry. In this trend, cultural relationship & ecological communications lead to social changes bilateral affection of host & guest cultures are ignored. In 1995 , Wall , has affiliated this subject to the bilateral relation between cultural tourism & on the other word to the host and guest cultural relationship which needs to be discussed separately.

آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت
آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت
منبع فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری
شاید دوست داشته باشید