کرونا جهان آینده را به سوی معنویت گرایی سوق می‌‌دهد

تأثیر کرونا در دین‌گرایی و دین های سنتی قابل توجه است؛ نه تنها در ایران بلکه در اروپا و شرق آسیا و حتی در خود ایالات متحده تغییراتی در حال شکل گیری است و مسأله دیگر توجه بزرگان دین در سراسر جهان به مسأله علم و پیشنهادات دانشمندان و سازگاری با شرایط زمان و مکان بوده است.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، تأثیر کرونا در دین‌گرایی و دین های سنتی قابل توجه است؛ نه تنها در ایران بلکه در اروپا و شرق آسیا و حتی در خود ایالات متحده تغییراتی در حال شکل گیری است و مسأله دیگر توجه بزرگان دین در سراسر جهان به مسأله علم و پیشنهادات دانشمندان و سازگاری با شرایط زمان و مکان بوده است.

مسأله دیگر، فعالیت و حضور اجتماعی دین گرایان است، از جمله در ایران این مسأله برجسته بود ولی منحصر به ایران و شیعه نیست و در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز کمابیش مراکز دینی و مذهبی اقدام به تهیه ماسک و لوازم بهداشتی و کمک به فقرا کرده اند و یک نوع مشارکت اجتماعی را رقم زده اند. این در حالی است که در دوره معاصر، جهان سکولار، و علم و فعالیت های علمی موجود در آن، دین را از ساحت های اجتماعی جدا کرده بود. الان با این اتفاق باردیگر کارکرد دین در عرصه های اجتماعی ملموس شده است.

در اوایل قرن بیستم انسان مغرور که به عقلانیت خودش تکیه داشت و در ادامه مواجه با جنگ جهانی و وقایع زیست محیطی شد و موجب شد تا انسان دچار یک تحولی شده و سعی کند خود را وارد دوران مدرنیته کرده و خود را بازسازی کند.

رویداد کرونا نیز دارای آثار بلندمدت خواهد بود ولی این یک تحول آرام است که به سمت بازسازی مجدد پیش خواهد برد.. ما با آینده معنوی در آینده نزدیک مواجه خواهیم بود و به صورت کلی فضای دین و قرآن کریم به سمت رفتن باطل و حکومت حق خواهد رفت و مستضعفان وارث زمین خواهند شد.

یادداشتی از بهزاد حمیدیه، عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

شاید دوست داشته باشید