روز جهانی جنگل بارانی و روز ملی باران رحمت، دختر

امروز از یک سو سالروز تولد حضرت معصومه(س) و روز دختر است و در سوی دیگر در سطح جهانی ۲۳ ژوئن روز جهانی جنگل های بارانی است.

0

ردنا (ادیان نیوز) – السلام علی فاطمه المعصومه بنت موسی بن جعفر علیه السلام.

امروز از یک سو سالروز تولد حضرت معصومه(س) و روز دختر است و در سوی دیگر در سطح جهانی ۲۳ ژوئن روز جهانی جنگل های بارانی است. چه همزمانی خوبی. هر دو رحمت و نعمت اند و «بر هر نعمتی شکری واجب»
خدا من را به داشتن هر دو مفتخر و متنعم و مشمول رحمت ساخت. زادگاه من جنگل بارانی دارد و همیشه بیاد عظمتش هستم و جانگاه من دختری دارد که به عشقش گرم است.

دوستان هم محلی مراقب هر دو نعمت و رحمت باشید. جنگل های بارانی دارابکلا را قدر بدانیم و چونان موجودی جانفزا از آن مراقبت کنیم. خواهش و خواهش مراقب باشید به آتش بی احتیاطی و بی فکری نسوزد و با زباله های پلاستیکی نابود نشود و با قطع درختان از بین نرود.
البته نگهداری جنگل های بارانی به سیاست های جهانی و منطقه ای و ملی و محلی و خانوادگی و فردی وابسته است.
جایگاه دختران در سرزمین ما نیز تحت تاثیر همه ی این قلمروهاست.

خدایا جنگل های بارانی و باران رحمت دختران را از ما نگیر!

منبع باقر طالبی دارابی
شاید دوست داشته باشید