تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

استاندارد دوگانه هند برای تجمعات مذهبی

هند استانداردی دوگانه برای هندوها اجرا می کند؛ آنها اجازه دارند در معابد خود حضور پیدا کنند.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دولت هند بر خلاف دستور مستقیم خود برای عدم تجمع و برگزاری مراسم مذهبی تمام ادیان این کشور به خصوص مسلمانان به هندوهای این کشور اجازه می دهد مراسم مذهبی خود را برگزار کنند.

دولت هند در روزهای گذشته به خاطر تعطیلی مساجد بارها با مسلمانان برخورد کرده است. دولت می گوید تجمع مردم موجب شیوع ویروس کرونا می شود.

این درحالی است که هند استانداردی دوگانه برای هندوها اجرا می کند. آنها اجازه دارند در معابد خود حضور پیدا کنند.

منبع شبستان
شاید دوست داشته باشید