تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

درخواست شورای جهانی کلیساها از اردوغان برای لغو تغییر کاربری موزه ایاصوفیه

در نامه ایوان ساوکا، منشی قائم موقت شورای جهانی کلیساها به آقای اردوغان، با ابراز “سوگ و نومیدی” آمده که: “با تغییر مجدد ایاصوفیه به مسجد، شما نشانه‌های مثبت دال بر پذیرا بودن ترکیه را معکوس و آن را به نشانه‌ محروم‌سازی و جداسازی بدل کردید.”

0

به گزارش ردنا (ادیان ‌نیوز)؛ شورای جهانی کلیساها از رجب طیب اردوغان خواسته است تا از تغییر این بنای نامدار از موزه به مسجد خودداری کند. این شورا که ۳۵۰ کلیسا عضو دارد به آقای اردوغان نوشت که این اقدام باعث کاشتن بذر اختلاف بین اندیشه‌ها می‌شود.

آقای اردوغان این تصمیم را جمعه اعلام کرد، پس از اینکه دادگاهی قانونی بودن موزه بودن این بنا را لغو کرد.

مقر شورای جهانی کلیساها در ژنو است و نماینده ۵۰۰ میلیون مسیحی است. در نامه ایوان ساوکا، منشی قائم موقت این شورا به آقای اردوغان، با ابراز “سوگ و نومیدی” آمده که:

“با تغییر مجدد ایاصوفیه به مسجد، شما نشانه‌های مثبت دال بر پذیرا بودن ترکیه را معکوس و آن را به نشانه‌ محروم‌سازی و جداسازی بدل کردید.”

در این نامه آمده است که این تصمیم “ناگزیر باعث دودلی، شک، و سوءاعتماد خواهد شد و تمام تلاش‌هایی را که برای نزدیک کردن ادیان صورت گرفته است تضعیف می‌کند”.

“به خاطر ترویج درک متقابل، احترام، گفتگو و همکاری، و برای جلوگیری از پروراندن دشمنی‌ و اختلاف‌های دیرین، مصرانه از شما تقاضا داریم در تصمیم‌تان تجدید نظر و از آن خودداری کنید.

منبع کانال تلگرامی گفتگوی اديان
شاید دوست داشته باشید