تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نظر سوئدی‌ها درباره همسایگی با پیروان ادیان مختلف

نتایج یک نظرسنجی در سوئد نشان داد که برای مردم این کشور تفاوتی نمی‌کند همسایه آنها چه پیشینه‌ نژادی داشته یا از پیروان کدامیک از ادیان باشند.

به گزارش ردنا (ادیان ‌نیوز)؛ در این نظرسنجی که از سوی شرکت نووس (Novus) در سوئد برگزار شد، از شرکت‌کنندگان درباره همسایگی با پیروان ادیان و نژادهای مختلف تحقیق شد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، تنها ۲۲ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که از همسایگی با مسلمانان و افرادی با اصالت خاورمیانه‌ای استقبال می‌کنند.

بیشتر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند برای آنها تفاوتی نمی‌کند که همسایه آنها چه پیشینه‌ نژادی یا دینی داشته باشد.

همچنین بنابر این نظرسنجی، تنها ۴ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که تمایل دارند همسایگان مسلمان و یا خاورمیانه‌ای داشته باشند؛ ۱۶درصد از شرکت‌کنندگان نیز مخالف همسایگی با آفریقایی تبارها بودند؛ اما ۴ درصد هم اعلام کردند از همسایگی با آفریقایی‌تبارها استقبال می‌کنند.

طبق این نظر سنجی ، ۱۲ درصد شرکت‌کنندگان با داشتن همسایگان مسیحی و ۹ درصد با داشتن همسایگان یهودی موافق بودند.

منبع ایکنا
به خواندن ادامه دهید

گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.